Ovi-Foci program

A Program célja

A magyar sport jövője elképzelhetetlen a felnövekvő generációk sikeres és minél szélesebb körű sportnevelése nélkül. Ma hazánkban a gyerekek jelentős része szakavatott testnevelés oktatás és készségfejlesztés nélkül marad, így nem csupán a tehetségek időben történő felfedezésére kicsi az esély, de egyúttal a sport jellem-, és közösségformáló ereje is háttérbe szorul. Mindez az elmaradott térségekben, a szociális problémákkal birkózó közösségekben még szembetűnőbb probléma, mivel az elmúlt években az állam által biztosított sportcélú oktatási tevékenységek jelentősen háttérbe szorultak, bizonyos formái pedig teljesen megszűntek

Itt az ideje, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy a gyermekek mindennapos sportoktatása újból bevezetésre kerüljön, hogy biztosítsuk az ehhez szükséges európai színvonalú feltételeket, hogy kiszélesedjen a tehetségkutatás és tehetséggondozás területe mind korosztályi, mind társadalmi értelemben, és a gyerekek végre játékosi képességeik szerint kerülhessenek a versenysportba. Az Ovi-Foci, Ovi-Sport Program több sportág világszerte sikerrel alkalmazott kispályás rendszeréhez hasonlatosan először teszi lehetővé, hogy a labdarúgással történő ismerkedést már a 3-6 éves korosztály is intézményesített keretek közt tehesse meg.

Az MLSZ óvodai országos programjának az a célja, hogy már a legkisebb korosztályt is az egészséges életre, a mozgás szeretetére nevelje, egyúttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges optimális feltételeket. Ehhez szorosan kapcsolódik az Ovi-Foci Program.

Az Ovi-Foci Program kapcsolódási pontot talált az óvodás szakmai programmal. Buzánszky Jenő, a legendás Aranycsapat egykori tagja 2011 elején megalapította az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványt, melynek célja, hogy országszerte, ill. a határon túli magyar lakta területeken, a közszféra támogatásával, ill. a magántőke bevonásával, a lehető legtöbb óvodában biztosított legyen az Ovi-Foci Program elindítása. A Programnak két fő célja van: egyfelől, hogy az óvodások sportág-specifikus oktatási programját az óvónők egy önálló képzés keretén belül elsajátítsák és a gyermekeket ez alapján, óvodai keretek között oktassák. Másfelől, hogy az ehhez szükséges sportinfrastrukturális beruházások során speciális Ovi-Foci sportpályák létesüljenek az ország minden óvodájában, annak érdekében, hogy a képzés sportfunkcionális feltételei intézményi kereteken belül adottak legyenek, ne kelljen a szülőknek a gyermekeiket külön, többletköltséget vállalva sportoltatni.

A Programmal az önkormányzatoknak lehetőségük nyílik arra, hogy kifejezetten az óvodás korosztály számára kifejlesztett korszerű sportlétesítményben (6x12m-es, multifunkcionális sportpálya), szakszerű oktatás keretében biztosítsák a gyermekek számára elengedhetetlen napi mozgást, ezáltal a mozgáskultúrájuk fejlesztését. Az Ovi-Foci Pálya mérete kifejezetten a legkisebbek méretigényeihez igazodik, beruházási költsége az iskolai méretű pályák töredéke, mégis ugyanakkora tömeget képes mozgósítani a sportfoglalkozásokon, mint az iskolások nagyobb pályái.

Az Alapítvány pályázatok kiírása útján szeretné az óvodákat támogatásban részesíteni az alábbi konstrukcióban: a sportpálya, valamint a képzések és képzési eszközök költségének egy részét az óvodáknak/önkormányzatoknak/államnak kell finanszíroznia, azonban a teljes bekerülési költség másik részét a támogatókon keresztül az Alapítvány kívánja biztosítani.

Az Ovi-Foci küldetése

Országos szinten is az egyik legnagyobb létszámban fociznak Hajdú-Bihar megyében gyerekek. A megye utánpótlás-nevelő egyesületei köztük az „Olasz Focisuli” sokat tettek azért, hogy a legkisebbekkel is megszerettessék a labdarúgó sportágat. Innen indult a pályafutása Dzsudzsák Balázsnak, Tisza Tibornak, Tőzsér Daninak, Kulcsár Tamásnak, Balogh Jancsinak, Varga Józsinak, Rezes Lászlónak, Bódi Ádámnak is, akik az Olasz Focisulin és a DVSC-n keresztül, különböző válogatott szintekig jutottak el. 2010-ben Debrecenben adták át az első mini, óvodások részére kifejlesztett műfüves sportpályát.

  • Az Ovi-Foci Program mind eszmeiségében, mind eszköztárában a gyerekek, a fiatalok sportszeretetét, mozgáskultúra-fejlesztését célozza, egyúttal biztosítja az ehhez szükséges tudásbeli és tárgyi feltételeket. Ez egyaránt magába foglalja a sporteszközök és a képzések egyedi rendszerét.

  • Az Ovi-Foci Pálya jogi oltalommal rendelkező magyar innováció, egy kifejezetten óvodások számára kifejlesztett, kisméretű, több sportág művelésére alkalmas, speciális méretű és kivitelezésű műfüves - multifunkciós pálya. A műfüves pálya standard mérete 6 x 12 méter, melyhez megfelelő szakmai program alapján Eszközkészlet is tartozik. Komplex jellege alkalmassá teszi futballozásra, kosárlabdázásra, röplabdázásra és teniszezésre, kézilabdára, lábteniszre, tollaslabdázásra, eséstan oktatásra, valamint ügyességi játékok gyakorlására egyaránt. Az Ovi-Foci Pályák palánkkal körülkerítve, hálóval lefedve készülnek.

  • Az Ovi-Foci Pálya felszereltségének, biztonsági kritériumainak (TÜV szabvány), valamint a hozzá kapcsolódó, a Pályának otthont adó intézmény óvodapedagógusai részére tartandó Tanfolyam komplexitásának köszönhetően lehetőséget biztosít olyan sportok megismertetésére is, melyeket a hallás- és látássérült gyermeknek találtak ki (pl. csörgőlabda). Ennek köszönhetően a sérült gyerekek integrációja sokkal gyorsabban, könnyebben és egyszerűbben valósulhat meg.

  • Az Ovi-Foci Program szakmai megalapozottsága kapcsolódási lehetőséget biztosít az MLSZ országos labdarúgó utánpótlás-nevelési hálózathoz.

Képzés

Az Ovi-Foci, Ovi-Sport Oktatási Program részletes leírása

Az Ovi-Foci Program keretében az óvónők Ovi-Foci Tanfolyamot végeznek, mely során elsajátítják a gyermekek sportág-specifikus oktatásához szükséges legfontosabb alapkövetelményeket. Ezt követően elektronikus formában kapják a továbbképzéshez szükséges anyagot.

Tanfolyamunk mellett módszertani könyvünkben is segítséget adunk ahhoz, hogy sikerüljön hozzájárulnunk a jövő generációinak a korábbinál hatékonyabb fejlesztéséhez. Ezzel alapvetően két területre koncentrálunk.

1. Harmonikus személyiség kialakítása (tanulási képességek fejlesztése, az ügyesség általi magabiztosság, a mozgás szeretete, stb.).

2. Jó koordinációs képességekkel rendelkező gyerekek fejlesztése, akik megfelelő ügyességgel rendelkeznek bármilyen sportág, köztük a labdarúgás megtanulásához is. A harmonikus fejlődés feltétele a jó koordináció az

- érzékszervek között,
- az érzékszervek és a testrészek között, valamint
- a testrészek között.

Programunkban olyan általánosan fejlesztő gyakorlatokat ajánlunk, melyek a fenti feltételeknek megfelelnek. Ennek során felhasználtuk a mozgásfejlesztés legújabb eredményeit. A szakmai stáb (Hegedüs G., Király T., Hegedüs T.) által kidolgozott gyakorlatok elvégzésével olyan lehetőséget adunk, melyek életre szóló élményeket, előnyöket, különleges fejlődési lehetőségeket biztosítanak a gyermekek számára.

Az Ovi-Foci edzésterv

Mozgás – siker – élmény

A fejlesztő munkának egyik kritikus pontja, hogy mely életkorban kezdődik el a speciális tehetségfejlesztés. Bizonyos mozgásbeli tehetség megjelenési ideje már óvodáskorban felfedezhető, s ezek programszerű fejlesztése már ez időtől fontos. A tehetség gyakran azonban csak későbbi életkorban nyilvánulhat meg.

Óvodáskor

  • Az óvodáskor igazán „csak” alapozó korszaknak tekinthető: „törődjünk” velük, engedjük őket játszani. Fontos, hogy a gyerekeknek a megfelelő érzelmi fejlődést is biztosítani kell.

  • A legfontosabb a napi szintű, testi lelki fejlődés és fejlesztés lehetőségének megadása.

  • Ebben a korban még nem szabad „elkülöníteni” a tehetségesnek látszó gyereket a társaktól, mert ebből probléma is adódhat.

A gyermek igényei:

Milyen sportolási lehetőséget szeretnénk biztosítani az ovis gyerekeknek?

E multifunkcionális pálya használatával, a 3-6 éves gyerekeknek a testnevelésben egyébként is ajánlott, természetes mozgások sokszínű lehetőségét szeretnénk biztosítani, minél szélesebb körben építjük ki a gyermek mozgásához rendelkezésre álló összes motorikus alapmozgást.

Az alap mozgásformák fejlődése lehetővé teszi, hogy bizonyos tevékenységek programozásába egyes célirányos mozgáselemek is beillesztésre kerüljenek. Elérhető, hogy az alsó végtagok képesek legyenek az egyensúlyozó gerendán vagy medúzán járni, futás közben labdát elrúgni, akadályt ugrani, vagy alatta átbújni.

A felső végtagokkal végre lehet hajtani összetettebb mozdulatokat, mint például labdát pattogtatni a talajon vagy egy kézzel vezetni azt. Végül a test egésze képes lesz tér-idő viszonylatában és vonatkozásában, ritmikusan elmozdulni és érzékelni a labda távolságát.

Ezután következik a sportolás előkészítése. Játszva lesznek ügyesebbek a gyerekek, mivel éltető elemük a játék, játékosság, változatosság. Alkalmazhatjuk a kiscsoportban végzett közös mozgásokat, gyakorlatokat, közben a csoport közösségformálása, közösen kapott pozitív sikerélmények alakítják a kicsik fejlődését és aktivitását.

A sporttevékenység során eredményesen fejleszthető a motiváció, az aktivitás, az önfegyelem, a kitartás, a bátorság, az akaraterő, a küzdeni tudás, az önbizalom, a fájdalomtűrés, továbbá kialakulhat a reális önértékelés.

5-6 éves korban előtérbe kerülnek azok a gyakorlatok, amelyekkel kifejezetten a mozgáskoordinációt, egyensúlyérzék-, koncentrációkészség fejlesztő és labdaérzékelő feladatokat végeztetünk sportfoglalkozásokon játékos formában. Sor kerül már a különböző labdajátékok alapjainak megismerésére. A futball ebben a korban nagy fegyelmet, odafigyelést követel, és egy sor olyan tudást, mint a jobb és bal irány ismerete, mely ebben a korban kezd kialakulni.

Fejlesztés és ismétlés – Óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztése

Az Ovi-Foci, Ovi-Sport Program keretében lezajlott, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, napi szintű testnevelést célzó Tanfolyam mellett a Programban részt vevő óvodák részére az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány rendelkezésre bocsátja az „Óvodáskorú gyermekek mozgásfejlesztése – Személyiség fejlesztés a labdarúgást előkészítő OVI-FOCI gyakorlatokkal” c. oktatókönyvet is.

A szakemberek által összeállított oktatókönyv logikus szisztéma szerint, részletesen írja le a Tanfolyamon tanultakat, a letisztult, és a könnyen értelmezhető ábrái segítségével pedig a gyakorlatokat mutatja meg. Az oktatókönyv Dr. Király Tibor, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar főiskolai docensének, Hegedűs Tamás UEFA „A” licence edző és a hazánk legnagyobb nemzetközi gyermek labdarúgó tornáinak egyik fő szervezőjének, valamint Hegedűs Gábor, hazai és külföldi edzői diplomákkal rendelkező testnevelő tanár, Korosztályos Magyar válogatott edző, és nem utolsósorban a Debreceni Olasz Focisuli rendszer alapítójának közös munkája. Vagyis a képzésben részt vevők egy olyan oktatókönyvhöz jutnak, melyet az őket oktató edzők munkájaként a Tanfolyamon elsajátított tematikára épít.

Az óvodapedagógusok a kizárólag az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által elérhető oktatókönyv segítségével nem csak a képzésen szerzett tudásukat tudják frissen tartani, de a könyvben leírt plusz gyakorlatok segítségével el is mélyíthetik azt.