Az Alapítványról

Az alapítvány neve:

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány

Alapító:

Buzánszky Jenő, az Aranycsapat tagja, a Nemzet Sportolója

 

Kuratóriumi tagok:

Elnök: dr. Molnár Andrea

Alelnök: dr. Kozmáné Tóth Tímea

Tag: dr. Thassy Tíra Zsófia

 

Felügyelő Bizottság tagjai:

Elnök: Schmidt Jenő

Alelnök: Gerbrant Redmer de Boer

Tag: Vörös Ádám

 

Cím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.
OTP Banknál vezetett számlaszám: 11712004-20342087

1% Adószám: 18211999-1-41

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány céljai

1. Az Alapítvány elsődleges és tartós közérdekű célja, hogy működésével támogatást tudjon nyújtani az óvodás korú gyermekek mozgásához, képességeinek fejlesztéséhez, sportolásához, utánpótlás neveléshez.

Az Alapítvány támogatja, hogy a gyermekek a szabadidejüket a szabadban, aktív mozgással töltsék el. Ennek jelentős szerepe van az egészségmegőrzésben, valamint az egyértelműen a mozgáshiányból fakadó betegségek megelőzésében. A gyermekek szakszerűen ellenőrzött és vezetett mindennapos mozgása gyógyító hatással van a különböző szellemi- és testi fogyatékossággal rendelkező gyermekek egészségügyi rehabilitálására.

3-6 éves korban a szakszerű mozgáskultúra- fejlesztés nagymértékben elősegíti a gyermekek fizikai és szellemi képességének fejlődését, serkenti a tanulási folyamatokat, nagyobb lesz a koncentráló képességük, jobb eredményeket érhetnek el az óvodákban, iskolákban.

Az Alapítvány célkitűzése tehát, hogy támogatást nyújtson ahhoz, hogy az óvodás korú gyermekek megismerjék, megszeressék a sportot, és ezáltal gátat lehessen vetni annak a riasztó tendenciának, amely szerint hazánkban is egyre nő az elhízott gyermekek száma.

A céljai eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy a gyermekek sportra nevelése, oktatása szakszerű keretek között, képzett oktatókkal történjen.

Tekintettel arra, hogy az idegrendszer 5-7 éves korban már 80-90%-os fejlettséget mutat, a szakemberek tudásán is múlik, hogy megfelelő koordinációs képesség-fejlesztő gyakorlatokat alkalmaznak-e az adottságok, képességek kibontakoztatása érdekében.

 

2. Az Alapítvány ezen elsődleges céljai elérése érdekében anyagilag támogatni, egyúttal ismertté tenni, népszerűsíteni kíván egy olyan pedagógiai képzést (továbbiakban: Tanfolyam) és rendezvények, versenyek megtartásának ösztönzését, anyagi támogatását magában foglaló programot (Ovi-Sport Program, a továbbiakban: Program), mellyel a szakszerű, ellenőrzött keretek között végzett oktatás, sportolás és utánpótlás nevelés megvalósulhat.

Az Alapítvány ösztöndíjak, pályázatok formájában támogatni kívánja a Tanfolyam keretében megvalósuló óvónői továbbképzését. Az óvónők továbbképzésének támogatása kiterjed a látássérült és mozgáskorlátozott gyermekek speciális foglalkozást igénylő képzéseinek oktatására is. Ez jelentős segítséget jelenthet a beteg gyermekek rehabilitációjában.

Az Alapítvány a Tanfolyam megvalósításának anyagi támogatásával kíván segítséget nyújtani ahhoz, hogy már 3 évesen speciális tehetségfejlesztésben vegyenek részt a gyermekek, melynek elengedhetetlen feltétele az alapozó korszak szakszerű kereteinek biztosítása.

Az Alapítvány támogatásával megvalósuló Program esélyegyenlőséget teremt minden óvodás számára a sportok terén a szülők faji, társadalmi hovatartozásától és anyagi helyzetétől függetlenül.

Az Alapítvány támogatásával megvalósuló Program segítségével minden gyermek felmérhető, a tehetségesebbek kiszűrése biztosítható, ezzel egyidejűleg minden óvodás adottságainak, képességeinek megfelelő irányba terelhető.

A Program egyben háló is, amely megakadályozza a tehetségek elkallódását, olyan gyerekekét, akik igen fontosak lehetnének valamely sportág számára. A gyerekek a mozgáskoordináció célzott fejlesztésével tehetségesebbé válnak a sport területén.

Az Alapítvány által támogatott Program segítséget nyújt a sportiskoláknak, több gyermeknek lesz esélye bekerülni az ilyen intézményekbe, a tehetségek hamarabb felfedezhetővé válnak.

Az Alapítvány anyagi támogatások nyújtásával, valamint szakszerű Program biztosításával lehetőséget kíván biztosítani a sportoláshoz az óvodákban nevelkedő gyermekek számára, ezáltal képes szélesebb rétegeket is mozgósítani képes. A gyermekeken keresztül ugyanis elérhetők a szülők, testvérek is a különböző szervezett programok, segítségével. Ilyenek lehetnek pl. a családi napok, az ügyességi vetélkedők, a családi versenyek, stb. Mindezeknek családsegítő funkciójuk is van.

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány működése során különféle ovis versenyek (Ovi-Sport Verseny) megrendezésének támogatásával serkenteni, színesíteni kívánja a határainkon túl élő magyarsággal való kapcsolatot is. Hasonló módokon oldódhatnak a nemzeti és etnikai különbségekből adódó esetleges problémák is.

 

3. A Program megvalósításának elengedhetetlen feltétele a mini multifunkcionális pályák (Ovi-Sport Pályák, a továbbiakban: Pálya) kiépítése, mely a szakszerű oktatáshoz alkalmas környezetet biztosít. Az Alapítvány a Program támogatásával tehát a Pályák kiépítését is támogatni kívánja.

A mozgásban gazdag, egészséges életmód kialakítását, utánpótlás nevelést megvalósító Program megvalósulásához a Pálya egy olyan alapot teremt, amely reformálni képes a jelenlegi, kényszer-szülte óvodai gyakorlatot is, tény szerint azt, hogy a gyerekek mozgásigényét a legtöbb intézményben zárt térben és szűkre szabott kis termekben kénytelenek levezetni.

A szakszerűen kivitelezett Pálya lehetőséget ad a gyermekeknek akár az egész napos szabadtéri sportolásra, mozgásra, ezzel együtt a különböző csapatjátékok megismerésére is. A Pályák befogadásával az óvodák minden gyermek számára biztosítani tudják a legoptimálisabb feltételeket a különböző mozgásformák elsajátításához. A Pálya azon túl, hogy többféle sportág gyakorlásához biztosít felületet, alkalmas a tartós vagy részleges mozgássérültek rehabilitációjára is.

A Pálya speciális szerkezete (pl. esésvédő gumiréteg) úgy van kifejlesztve és kialakítva, hogy azon számos mozgásfejlesztő és koordináció-javító, rehabilitációs gyakorlat is biztonságosan és akadálymentesen végezhető. Ezáltal lehetővé válik a sérült gyermekek gondozása, fejlesztése is.

A Pálya megléte, a sportolás lehetősége a hátrányos helyzetű, vagy perifériás gyermekeket is a legtermészetesebb módon integrálja (vissza) a társadalomba. Lehetőséget nyújt a sikerélményre, a kiemelkedésre éppen úgy, mint a csapatszellem kialakítására, az összetartozás, valahová tartozás érzésének megélésére.

Az Alapítvány intézményesített keretek között anyagi támogatást kíván nyújtani az állami, egyházi és magán óvodák részére, hogy a legmagasabb szintű funkcionális feltételeknek megfelelő, Pályák épülhessenek Magyarországon, valamint a határon túli egyéb, magyar nyelvű óvodai intézményekben, segítve ezzel a határon túli nemzeti-etnikai kisebbségek helyzetét.

Az országos és határainkon túlnyúló pályarendszer kiépítésének támogatásával lehetővé válik, hogy a gyerekek különböző sportágakban akár már óvodás szinten is megmérettethessék tudásukat. A speciális Pálya lehetővé teszi, hogy mindezt biztonságos, kulturált, az uniós normáknak megfelelő keretek között tehessék meg.